Alles over een uitvaart in Eindhoven

Begraafplaatsen in Eindhoven

In Eindhoven zijn veertien begraafplaatsen. Vier daarvan zijn gemeentelijke begraafplaatsen. De andere tien zijn katholieke begraafplaatsen waarvan de meeste behoren tot parochie Sint Joris.

Gemeentelijke begraafplaatsen

 • Begraafplaats Stratum
 • Begraafplaats Roostenhof
 • Begraafplaats Woensel “De Oude Toren”
 • Wijkbegraafplaats Woensel
Katholieke begraafplaatsen Eindhoven
 • Begraafplaats Trudo
 • Begraafplaats Theresia
 • Begraafplaats Antonius
 • Begraafplaats St. Joris
 • Begraafplaats St. Jozef-Tivoli
 • Begraafplaats St.Martinus
 • Begraafplaats St. Calixtus
 • Begraafplaats St. Lambertus
 • Begraafplaats St. Severinus
 • Begraafplaats St. Catharina

Verschil particulier graf of algemeen graf

Verschil particulier graf of algemeen graf

In een algemeen graf worden drie overledenen begraven op volgorde van overlijden. In de meeste gevallen gaat het om mensen die elkaar bij leven nooit hebben gekend. De eerste overledene wordt het diepst begraven. Nadat de eerste overledene is begraven wordt de kist bedekt met een laagje zand. Doorgaans blijft het graf wel open maar wordt het afgeschermd met speciale platen. Als de derde overledene is bijgezet wordt het graf helemaal dichtgemaakt.

De grafrust gaat in vanaf het moment dat de derde overledene is begraven. Het grafrecht duurt tien jaar. Op het graf hebben de nabestaanden recht op een derde deel van het graf waar ze een klein monumentje op kunnen plaatsen. Een particulier graf wordt ook wel eens een familiegraf genoemd. De rechthebbende van het graf (eigenaar) kan zelf bepalen wie er in het graf worden begraven. Dit zijn meestal familieleden van elkaar vandaar dat men ook wel eens gebruik maakt van de naam familiegraf. De grafrechten worden uitgeven voor 20 jaar of meer. Na het verlopen van de grafrechten heeft men het recht om de grafrechten tegen betaling te verlengen.

Gemeentelijke begraafplaatsen in Eindhoven

De vier algemene begraafplaatsen (gemeentelijke begraafplaatsen) zijn eigendom van de gemeente Eindhoven. Het is wettelijk vastgelegd dat elke gemeente moet beschikken over een begraafplaats waar iedereen, ongeacht de afkomst of religie, begraven moet kunnen worden.

Op alle gemeentelijke begraafplaatsen in Eindhoven worden zowel gewone graven als asbestemmingen aangeboden. Op wijkbegraafplaats Woensel aan de Jacob van Campenweg worden momenteel geen nieuwe graven uitgeven. Er kunnen nog wel bijzettingen plaatsvinden in bestaande graven.

Er worden verschillende soorten graven uitgegeven zoals particuliere graven en algemene graven. Voor kinderen zijn er speciale kindergraven, maar het is ook mogelijk om een urn te begraven in een urnengraf.

Op de gemeentelijke begraafplaatsen kost een normaal graf voor de duur van twintig jaar ongeveer 2000 euro (dat in inclusief het delven van het graf).

Adressen en contactgegevens

Begraafplaats Stratum
Achterbeekseweg 4, 5644 BA
telefoon 040 - 211 7933

Begraafplaats Roostenhof
Achterbeekseweg 4, 5644 BA
telefoon 040 - 211 7933

Begraafplaats Woensel “De Oude Toren”
Baffinlaan 1, 5623 PK
telefoon 040 - 243 5382

Wijkbegraafplaats Woensel
Jacob van Campenweg, 5624 CE
telefoon 040 - 243 5382

Katholieke begraafplaatsen in Eindhoven

In Eindhoven zijn heel wat katholieke begraafplaatsen te vinden. Sinds 2012 behoren de meeste daarvan tot de parochie St. Joris. Op de meeste katholieke begraafplaatsen is tegenwoordig ook ruimte voor asbestemming. Zo zijn er columbaria, urnengraven en strooivelden. Meestal is het ook mogelijk om een urn bij te zetten in een gewoon graf of om de as te verstrooien op een graf.

Als u informatie wilt over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met het Pastoraal Centrum.

R.K. Parochie St. Joris
St. Jorislaan 51
5611 AA Eindhoven
t. (040) 211 04 67

Vragen voor de beheerder kunnen gemaild worden naar begraafplaats@parochiesintjoris.nl.

Adressen en contactgegevens begraafplaatsen van parochie St. Joris

Begraafplaats Trudo
Strijpsestraat 131, 5616 GM Eindhoven
tel. (040)-211 04 67

Begraafplaats Theresia
Carmelitessenstraat 2, 5652 EW Eindhoven
tel. (040)-211 04 67

Begraafplaats Antonius
Doelenstraat, 5616 RL Eindhoven
tel. (040)-211 04 67

Begraafplaats St. Joris
St. Jorislaan 37, 5614 AA Eindhoven
tel. (040)-211 04 67

Begraafplaats St. Jozef-Tivoli
Riel 10A, 5646 JL Eindhoven
tel. (040)-211 04 67

Overige katholieke begraafplaatsen

Begraafplaats St. Martinus
Stichting R.K. kerkhof St. Calixtus
't Hofke, Eindhoven
tel. (06)-30 62 13 94
Website: www.stcalixtus.nl/

Begraafplaats St. Calixtus
Stichting R.K. kerkhof St. Calixtus
Jacob Jordaensweg, Eindhoven
tel. (06)-30 62 13 94
Website: www.stcalixtus.nl/

Begraafplaats St. Lambertus
Stichting Sint Lambertusgemeenschap
Hoogstraat 299, 5654 NB Eindhoven
Website: www.lambertuskerkhof-eindhoven.nl

Begraafplaats Severinus
Kerkhoflaan, 5653 BH Eindhoven
tel. (040)-25 55 427

Begraafplaats St. Catharina
Stichting St. Catharinakerkhof
Zwembadweg 20a, 5611 KA Eindhoven
tel. (040)-23 65 579
Website: www.catharinakerkhof.nl

Overlijden in regio Eindhoven melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206