Alles over een uitvaart in Eindhoven

Palliatieve zorg in Eindhoven

Als iemand ongeneeslijk ziek is gaat de zorg die hij of zij krijgt veranderen. Tot het moment dat is vast komen te staan dat iemand ongeneeslijk ziek is, is de hulp er op gericht om de patiënt beter te maken. Als men weet dat dat niet meer mogelijk is verandert de zorg in palliatieve zorg. Met palliatieve zorg wil men een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bieden in de laatste levensfase van de patiënt. Men noemt deze zorg in de laatste levensfase ook wel totale zorg omdat het niet alleen gericht is op het lichaam maar er ook aandacht is voor geestelijke hulp.

Hoe iemand zijn of haar laatste levensfase doormaakt verschilt heel sterk per persoon en per ziektebeeld. Sommige mensen zijn erg bang voor wat komen gaat omdat ze vrezen voor pijn. Anderen zijn bang voor de dood zelf. Het is heel logisch dat mensen veel vragen en angsten hebben als ze te horen hebben gekregen dat het einde van het leven in zicht is. Daarom is er ook veel aandacht voor geestelijke zorg zodat mensen ook in hun laatste levensfase toch nog zo veel mogelijk positieve momenten kunnen ervaren.

Als iemand ongeneeslijk ziek is heeft dat uiteraard ook grote invloed op het leven van de mensen uit de directe omgeving. Palliatieve zorg richt zich daarom ook op de dierbaren van de patiënt. Ook zij hebben vaak veel vragen over het verloop van de ziekte en soms ook over hoe men verder moet als hun dierbare er niet meer is.

Hoeveel en welke palliatieve zorg iemand nodig heeft is helemaal afhankelijk van het ziektebeeld en de fase waarin de ziekte zich bevindt. Het is ook afhankelijk van de persoonlijke leefomstandigheden van de patient.

Organisaties

Er zijn verschillende organisaties in Eindhoven die palliatieve zorg aanbieden. Sommige organisaties werken (deels) met vrijwilligers en andere organisaties draaien geheel op commerciële basis. In het overzicht hieronder staan een aantal soorten van zorg die worden aangeboden in Eindhoven.

Eigen Huisarts

Als iemand gehoord heeft dat hij of zij ongeneeslijk ziek is dan is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts. De meeste mensen kennen hun eigen huisarts al heel lang en hebben een goede vertrouwensband met de arts. Het kan daarom prettig zijn om in deze moeilijke periode hulp en begeleiding te krijgen van de huisarts. De huisarts weet ook precies welke hulp allemaal geboden kan worden en hij weet uit ervaring precies welke organisaties de beste hulp verlenen. De huisarts weet ook hoe deze hulp kan worden aangevraagd. Een patiënt kan met de huisarts ook praten over euthanasie als men dat wil. De huisarts kent alle regels en kan ook heel goed uitleggen hoe dit proces in zijn werk gaat. Het kan zijn dat de huisarts aangeeft dat hij of zij principiële bezwaren heeft tegen euthanasie. In dat geval staat het de patiënt vrij om een afspraak te maken met een andere huisarts. Ook de behandelend arts in het ziekenhuis kan hierbij helpen.

Buddy als maatje

Mensen met een levensbedreigende ziekte hebben soms behoefte aan een luisterend oor en iemand die de tijd heeft om soms even wat leuks te doen om zo de aandacht te verleggen. Dankzij de vrijwilligers van Buddyzorg kunnen patiënten in Eindhoven rekenen op een buddy (ook wel maatje genoemd).

Een buddy komt op afgesproken tijden langs en kan op veel verschillende manieren helpen. Dat kan zijn door van tijd tot tijd langs te komen en te praten over van alles en nog wat. Maar een buddy kan ook met de patiënt leuke dingen gaan doen. Als mensen alleen zijn kan het prettig zijn als de buddy mee gaat naar de gesprekken met de specialist of arts. De buddy kan dan helpen om de dingen die gezegd zijn te onthouden.

De buddy's van Buddyzorg krijgen ondersteuning van een professionele coördinator. Ook krijgen de buddy’s trainingen en intervisiebijeenkomsten. Om in aanmerking te komen voor een buddy hoef je niet per se een eenzaam persoon te zijn die geen vrienden of familie heeft. Een buddy is juist een aanvulling op alle hulp die je al krijgt. Mensen die gebruik willen maken van een buddy of die willen weten of ze ervoor in aanmerking komen kunnen contact opnemen met de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven.

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
Piuslaan 74A
5614 HR Eindhoven
info@maatje040.nl
Tel. (040) 244 76 69
(openingstijden: ma/vrij 09.00 tot 17.00 uur)

Kijk voor meer informatie op de website van de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven: www.maatje040.nl


Geestelijke zorg

Geestelijke hulp wordt gegeven door verschillende organisaties. Mensen die zijn aangesloten bij een kerkelijke gemeente kunnen met hun levensvragen vaak terecht bij de eigen dominee of pastoor. Mensen die in het ziekenhuis liggen kunnen ook gebruik maken van de afdeling Geestelijke verzorging & Ethiek van het Catharina Ziekenhuis. De geestelijke verzorgers van het Catharina Ziekenhuis kunnen mensen direct ondersteunen na een onverwachte uitslag van een onderzoek of bij calamiteiten. De mensen van de geestelijke zorg kunnen families ook bijstaan op momenten dat ze moeilijke keuzes moeten maken. In het ziekenhuis is een kapel met een moslim gebedsruimte. Deze ruimte is te vinden op de tweede etage (volg route 68). Op zondag is er om 10.30 uur een viering waar patiënten (ook als ze in bed liggen) bij aanwezig kunnen zijn.

Voor hulp of vragen kunt u bellen met de afdeling Geestelijke verzorging & Ethiek.

Telefoonnummer: 040-239 85 20
Mail: infodgv@catharinaziekenhuis.nl
Meer informatie over palliatieve zorg in het ziekenhuis is te vinden op de website van het Catharina Ziekenhuis.

Thuiszorg

Het komt vaak voor dat mensen die ongeneeslijk ziek zijn naar huis gaan om zo in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen zijn. Dit is afhankelijk van het ziektebeeld en de thuissituatie. Mensen die naar huis gaan kunnen gebruik maken van verzorging en verpleging. Er zijn thuiszorgspecialisten die veel ervaring hebben in het verzorgen van ernstig zieke mensen. De zorg die men thuis krijgt wordt doorgaans goed afgestemd met de arts of huisarts.

Thuiszorg kan ook bestaan uit hulp in het huishouden. Wanneer een patiënt zelf niet in staat is om het huis te onderhouden dan kan een hulp in het huishouden deze taken overnemen. Thuiszorg moet altijd worden aangevraagd en de mate van hulp is afhankelijk van de zogenaamde indicatiestelling. Het is daarom verstandig om de huisarts (of de behandelend arts in het ziekenhuis) te vragen om te helpen bij het aanvragen van thuiszorg.Hospice

Mensen die in de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen verblijven kunnen terecht in een hospice in Eindhoven. In Eindhoven en Veldhoven zijn drie hospices waar ernstig zieke mensen naar toe kunnen. Mensen worden toegelaten tot een hospice als hun levensverwachting niet langer is dan drie maanden.

De patiënt krijgt in een hospice een eigen kamer. Doorgaans is het mogelijk om de ruimte aan te vullen met persoonlijke spullen. Zo kan bijvoorbeeld de eigen bank, eettafel, schilderij en foto’s worden meegenomen om een thuisgevoel te krijgen. In een hospice wordt meestal geprobeerd om het werk van de mantelzorger en die van de professionals in elkaar te laten overlopen. Een hospice wordt ook wel eens en bijna-thuis-huis genoemd omdat men er alles aan doet om een huiselijke situatie te creëren.

In een hospice is alle medische hulp aanwezig die mensen nodig hebben in de laatste levensfase. De medewerkers hebben ook veel ervaring met pijnbestrijding.

Hospice de Regenboog
Onder deel van Stichting Sint Annaklooster
Aalsterweg 285d
5644 RE Eindhoven
Telefoon: 040-29 45 430
Fax: 040-29 45 431
Mail:INfo@sintannaklooster.nl
Website:www.sintannaklooster.nl/zorgvoorzieningen/hospice-de-regenboog

Logeerhuis en hospice In Via
Onderdeel van Stichting Sint Annaklooster
Aalsterweg 289B
5644 RE Eindhoven
Telefoon: 040-29 45 470
Fax: 040-29 45 471
Mail:INfo@sintannaklooster.nl
Website:
Website:www.sintannaklooster.nl/zorgvoorzieningen/hospice-in-via

Hospice Merefelt
Parklaan 2
5504 GB Veldhoven
Tel.(0497) 33 17 63
Fax (040) 253 55 65
Mail: servicedesk@zorginoktober.nl
Website: www.zorginoktober.nl

Overlijden in regio Eindhoven melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206