Alles over een uitvaart in Eindhoven

Uitvaartverzekering Eindhoven

In Eindhoven zijn vestigingen te vinden van verschillende landelijke uitvaartverzekeraars. De meeste hebben er één of meerdere uitvaartcentra of een crematorium. In het centrum van Eindhoven is het hoofdkantoor van uitvaartverzekeraar DELA te vinden aan de Oude stadsgracht 1.

Er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen die worden aangeboden. In grote lijnen gaat het om twee verschillende soorten, een natura verzekering of een kapitaal verzekering.

Kapitaal verzekering

De naam zegt het eigenlijk al, bij deze verzekering is de verzekerde er van verzekerd dat er na overlijden een in de polis overeengekomen bedrag wordt uitgekeerd om de uitvaart van te betalen. Bij deze verzekering is de familie helemaal vrij in de keuze van de uitvaartondernemer.

Natura verzekering

Bij een verzekering in natura wil de verzekeraar de uitvaart doorgaans zelf uitvoeren. Omdat de verzekeraar veel uitvaarten verzorgd kan deze veel inkoopvoordeel verkrijgen. Het staat de familie overigens vrij om eventueel te kiezen voor een andere uitvaartondernemer. Men doet er in dat geval wel verstandig aan om eerst even contact op te met de uitvaartverzekeraar om te vragen welk bedrag er wordt uitgekeerd als men kiest voor een andere uitvaartondernemer. Meestal wordt er in dat geval een lager bedrag uitgekeerd dan de waarde van de verzekering die stond omschreven in de polis. Als de familie weet welk bedrag er uitgekeerd wordt kan men bekijken wat er allemaal mogelijk is.

Meer informatie

Op Uitvaartverzekering.net is hele uitgebreide informatie te vinden over alles wat er mogelijk is op het gebied van uitvaartverzekeringen. Daar is ook te vinden wat de voor- en nadelen zijn van bepaalde soorten verzekeringen.

Uitvaartverzekeringsregister

Uitvaartverzekeringsregister.nl voorkomt ‘vergeten’ uitvaartpolissen

Het komt maar al te vaak voor. Een (ver) familielid overlijdt, en als nabestaande weet je eigenlijk niet of de overledene een uitvaartverzekering had. Als je dan ook geen verzekeringspapieren kan vinden, wordt het heel moeilijk om te achterhalen of en waar iemand verzekerd is.

Sinds december 2015 is er een site waar iedereen kan vastleggen of en waar men een uitvaartverzekering heeft: http://www.uitvaartverzekeringsregister.nl

Op de site kan iedereen vastleggen of men wel of geen uitvaartverzekering heeft. En zo ja, bij welke maatschappij. Vergelijk het met het donorregister. Ook als je vast laat leggen dat je geen verzekering hebt, biedt dat nabestaanden duidelijkheid.

Door te zoeken op het Burger Service Nummer (BSN) en geboortedatum van de overledene kunnen nabestaanden later eenvoudig opvragen of er voor hun dierbare overledene wellicht ooit een uitvaartpolis is afgesloten. Zo wordt voorkomen dat iemand jarenlang heeft betaald voor zijn uitvaartverzekering maar dat de polis nooit wordt uitgekeerd omdat de nabestaanden er niet van op de hoogte waren.

Overlijden in regio Eindhoven melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206