Alles over een uitvaart in Eindhoven

Eenzame uitvaart Eindhoven

Ook in Eindhoven komt het soms voor dat iemand zo eenzaam is dat er na zijn of haar overlijden niemand is die de uitvaart kan regelen. Het gaat vaak om mensen die met helemaal niemand meer contact hebben. Ze leven een eenzaam en teruggetrokken bestaan. Als deze mensen komen te overlijden dan zal de gemeente Eindhoven er voor zorgen dat ook deze Eindhovenaren een waardig afscheid krijgen.

Medewerkers van de gemeente zullen na het overlijden van een eenzame Eindhovenaar proberen om contact te leggen met eventueel nog levende familieleden. Als die er niet meer zijn dan zal de gemeente de uitvaart gaan regelen. Er wordt uitgezocht of de overledene geld na laat waarmee de kosten van de uitvaart betaald kunnen worden. Als dat niet het geval is dan draait de gemeente op voor de kosten.

Een uitvaart op kosten van de gemeente is een heel eenvoudige, sobere uitvaart. De gemeente zal proberen te achterhalen of de overledene begraven of gecremeerd wilde worden. Als men weet wat de overledene wilde dan zal de gemeente de wens van de overledene volgen. Meestal zorgt een gemeente er voor dat er tijdens de uitvaart iemand aanwezig is bij de ter aarde bestelling als het gaat om een begrafenis. Op die manier wordt niemand helemaal eenzaam naar het graf gedragen. Gezien het feit dat de gemeente de kosten moet dragen zal men kiezen voor een sobere uitvaart. Men zal kiezen voor de goedkoopste kist en er worden geen extra diensten zoals een condoleance gehouden.

Kosten verhalen op familie

De gemeente kan beslissen om de kosten van de uitvaart later alsnog te verhalen op de directe familie als die nog leven. Dat kan de gemeente doen omdat dit wettelijk zo is vastgelegd. In de praktijk zal dat overigens niet snel gebeuren. Mensen die geen geld hebben maar die wel een uitvaart moeten regelen kunnen het beste contact zoeken met de gemeente. Vaak zijn er manieren om in overleg toch te komen tot een waardig afscheid waarbij ook ruimte is voor de familie om op een goede manier afscheid te nemen. Soms kan er een bijdrage worden verkregen via de Bijzondere bijstand. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk Geen geld uitvaart Eindhoven.

Overlijden in regio Eindhoven melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206